Marinehaven den Helder

Marinehaven den Helder

De haven wordt op diepte gehouden door Beens Dredging. Het betreft een haven met veel verschillende onderhoudsdieptes en een dynamisch karakter. Dit vanwege zout/zoet water overgangen, getij en sedimentatie. Al met al een uitdagend project waar wij periodiek ingeschakeld worden om aan te tonen dat er aan de contractverplichtingen van de aannemer voldaan wordt.

“Het betreft een haven met veel verschillende onderhoudsdieptes en een dynamisch karakter”

Multibeam surveys

Vanwege de variaties in zoet en zout water worden er op bepaalde momenten en plekken meer geluidsprofielen genomen. Zo kan een nauwkeurige meting gegarandeerd worden. Ook vanwege getij zijn wij genoodzaakt flexibel te zijn in de momenten waarop gepeild moet worden. Met een kort tijdsraam wordt er dankzij onze dualhead multibeam toch snel en aaneengesloten een groot oppervlak gemeten.